Bagaimana Untuk Mulakan Insurance Company Menguntungkan Di Nigeria


Mewujudkan anda sendiri syarikat insurans di Nigeria atau mana-mana tempat di dunia adalah salah satu cara terbaik untuk menjadi kaya dan mendapatkan sisa pendapatan selama-lamanya. Dengan syarikat insurans anda sendiri, anda semakin kaya dengan masa; lebih ramai pelanggan yang anda memperoleh beberapa tahun akan datang lebih banyak wang anda menjadi dengan premium mereka apabila mereka memfailkan tuntutan kurang.

Syarikat-syarikat insurans membuat wang bulanan, suku tahunan, dan setiap tahun melalui premium pelanggan membayar kepada mereka. Dan pembayaran premium adalah satu perkara keperluan atau "kuasa" untuk pelanggan yang bertujuan untuk terus dilindungi terhadap potensi kerugian, menjana wang pasti bagi syarikat insurans dan pemiliknya. ejen insurans juga mendapat komisen lemak dengan membawa masuk lebih banyak perniagaan.

Bagaimana Untuk Mulakan Insurance Company Menguntungkan Di Nigeria

Tetapi memulakan perniagaan insurans mengambil masa, ia memerlukan kepakaran teknikal, ia memerlukan pengalaman perniagaan kejam dan kecekapan, dan ia mesti diluluskan oleh agensi-agensi kerajaan yang perlu untuk memastikan pematuhan kawal selia dan dasar kerajaan untuk industri. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin mengambil masa untuk memulakan perniagaan insurans anda dalam Nigeria -

Mendaftar perniagaan anda dengan kerajaan

Anda secara rasmi perlu mendaftar perniagaan anda dengan Suruhanjaya Hal Ehwal Korporat (CAC) sebagai sebuah syarikat liabiliti terhad (LLC) atau sebuah syarikat liabiliti awam (PLC). Anda tidak boleh hanya mendaftar nama perniagaan dan kemudian memulakan perniagaan, terdapat lebih daripada itu.

Mendapatkan berdaftar dengan agensi-agensi kawal selia

Nigeria Insurans Suruhanjaya (NAICOM) adalah agensi pengawalseliaan bagi perniagaan insurans di Nigeria. Jika anda berada di di Amerika Syarikat, anda perlu mendaftar dengan Pesuruhjaya Insurans di negeri anda sendiri dan mendapat garis panduan mengenai bagaimana untuk mengamalkan perniagaan tanpa melanggar undang-undang.

Dapatkan yang diinsuranskan dengan syarikat insurans semula

Syarikat insurans anda mesti diinsuranskan atau dilindungi oleh satu lagi konsortium insurans dikenali sebagai sebuah syarikat insurans semula. Walaupun syarikat insurans anda menyediakan pampasan kepada pelanggan dalam kes tuntutan, syarikat insurans semula menyediakan syarikat insurans anda sendiri dengan pampasan jika tuntutan itu adalah terlalu besar untuk anda semata-mata untuk membayar. Sama seperti dalam perbankan, pelanggan menjimatkan wang dengan bank perdagangan yang kemudiannya menyimpan deposit dengan bank pusat.

Memperoleh semua permit dan lesen yang diperlukan

Ini mungkin berbeza dari negeri ke negeri jika anda berada di Amerika Syarikat, tetapi anda perlu untuk mendapatkan semua permit yang diperlukan dan lesen yang diperlukan untuk berlepas perniagaan insurans anda.

Menentukan risiko insurans untuk melindungi

Terdapat lebih 50 jenis risiko insurans yang anda boleh buat di dalam perniagaan anda, tetapi anda perlu berhati-hati bahawa anda tahu kekerapan dan tahap kerosakan mungkin di bawah setiap risiko sebelum anda menambah kepada senarai produk anda. Secara umumnya, anda boleh memilih untuk melakukan insurans hayat, curi kereta / kemalangan auto, kebakaran dan pecah rumah untuk bangunan, insurans perjalanan, kargo, kesihatan, harta dan banyak lagi yang lain.

Mempunyai wang simpanan untuk awal berlepas dan tuntutan

Sama ada anda mendapatkan pinjaman perniagaan atau mengumpulkan bersama-sama wang, anda memerlukan wang untuk membeli ruang pejabat, peralatan pejabat, mengambil pekerja, membayar gaji dan faedah, mencetak dokumen dan risalah, mengekalkan ejen di padang, dan menyelesaikan tuntutan awal yang timbul.

Menjadi ejen berlesen, francais, atau menjadi agensi anda sendiri

Pada titik perancangan untuk perniagaan ini, anda boleh memilih untuk bermula sebagai ejen berlesen kepada syarikat insurans lain untuk memahami pemasaran dan pengunderaitan aspek perniagaan; dan anda juga boleh menjadi francais di mana anda beroperasi secara bebas di bawah nama dan perlindungan syarikat lain; dan anda boleh menubuhkan agensi anda sendiri atau syarikat dengan kebebasan untuk memilih mana-mana produk untuk memastikan untuk pelanggan.


Mendapat Manfaat daripada catatan ini? Sila gunakan butang perkongsian di atas untuk berkongsi siaran di rangkaian sosial kegemaran anda. Untuk memastikan anda kekal sehingga tarikh dengan artikel kami, masukkan e-mel anda untuk melanggan.

Dapatkan Maklumat Terbaru Percuma
Input e-mel anda untuk mendapatkan post amaran baru

No Responses

Tinggalkan pesanan