การขับรถอย่างปลอดภัยสามารถปรับปรุงชีวิตและราคาประกันของคุณ


For a lot of insurance companies the longer you go without getting in an accident can make your rates go down, and significantly impact your prices of insurance in the future. Also nobody likes paying for accidents and injuries so driving safety should be the number one concern of all drivers.

The first and most obvious option is to never ever ever drink and drive or text and drive. Drinking and driving is the number one reason for fatal car accidents in our country, while texting and driving accidents are growing each and every day.

การขับรถอย่างปลอดภัยสามารถปรับปรุงชีวิตและราคาประกันของคุณ

Even if you don’t get in an accident, the potential of getting a ticket is not worth the trouble. Find a designated driver or use hands free mode in your car to make sure that you always drive safely. If you can’t find a designated driver, there are tons of options now for ride shares and more than have completely changed this for a lot of people.

The culture of drinking and driving has completely changed now that there is access to rides with just a click on your phone. Even if you don’t always use this, download the app if you like to drink so that you’ll always have the choice.

Another way you can drive safely is to decrease distractions in your daily driving. Don’t reach for gum or fiddle with your phone while driving. Get everything set up before you go on your drive so that you don’t have to worry about distractions. You should also consider leaving a pair of sunglasses in your car just in case you’re driving at the wrong time of day and get glare from the sun in your eyes.

Check out Oakley for great designs on sunglasses to leave in your car and keep yourself and your car safe.


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มร่วมกันดังกล่าวข้างต้นที่จะแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

รับการปรับปรุงฟรี
ใส่อีเมล์ของคุณที่จะได้รับการโพสต์แจ้งเตือนใหม่

ทิ้งคำตอบไว้