เหตุผลที่ซื้อประกันชีวิต


Buying life insurance is not in many people’s to-do list until they grow old, meet an accident, or suffer from some serious disease.

If you are also not considering buying life insurance because you are young, healthy, and financially sound, you may be making one of the biggest mistakes of your life. Life is very uncertain and we do not know what the future has in store for us. Just imagine for a moment what will happen to your family if something bad happens to you; especially if you are the only breadwinner in your family.

Therefore, it is only a wise decision to buy a กรมธรรม์ประกันชีวิต.

Are you one of those people who cannot be easily convinced to do something?

Here are some compelling reasons for you to buy a life insurance:

เหตุผลที่ซื้อประกันชีวิต

To Pay You for Your Funeral

While a lot of people buy health insurance, buying an insurance policy that pays for one’s funeral is still not considered by many people.

A funeral service requires a handsome amount of money that can put an additional burden on your already devastated family. ดังนั้น, if you want to make your exit from this world a little less difficult for your family, buy an insurance policy that covers funeral expenses.

To Protect Your Loved Ones Even After Your Death

The death of a family member is a huge loss that is hard to bear. The situation becomes all the more difficult when the deceased happens to be the sole breadwinner for the family, there is a huge amount of outstanding debt, or when the house mortgage needs to be paid off.

In such a case, death can put great financial burden on the people who are left behind.

Do not want this to happen with your loved ones after your death?

Buy life insurance that covers all these things to protect your family from financial liabilities after your death. คลิกที่นี่ to learn more about how a good insurance policy helps you in securing the future of your loved ones.

To Make Sure Your Children’s Educational Expenses Are Met after You

As a responsible parent, it is one of your foremost duties to secure your children’s future by paying for their education. While you can make sure that your children get quality education until you are alive, have you ever thought who will pay for their education if you die unexpectedly?

You can make your children’s future secure by buying a good life insurance policy so that they can have money to pay their fees if you die before the completion of their studies or to pay off their educational loans.


รับประโยชน์จากการโพสต์นี้? กรุณาใช้ปุ่มร่วมกันดังกล่าวข้างต้นที่จะแบ่งปันการโพสต์บนเครือข่ายสังคมที่คุณชื่นชอบ. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ถึงวันที่มีบทความของเรา, ป้อนอีเมลของคุณจะสมัคร.

รับการปรับปรุงฟรี
ใส่อีเมล์ของคุณที่จะได้รับการโพสต์แจ้งเตือนใหม่

One Response

  1. Scott W Johnson พฤศจิกายน 7, 2017

ทิ้งคำตอบไว้