Tối đa hóa bảo hiểm giá rẻ và giá cả phải chăng cho Bảo hiểm chất lượng


Thông tin là quan trọng khi nói đến chính sách bảo hiểm bảo hiểm và bảo vệ. thông tin bảo hiểm có liên quan và chính sách liên tục đánh giá giúp bạn tối đa hóa chính sách bảo hiểm giá rẻ cho bảo hiểm chất lượng và bảo vệ, và sau đây là cách:

tôi. Cửa hàng rộng rãi cho báo giá rẻ: Mặc dù bạn có thể mua bảo hiểm từ các đại lý bảo hiểm trong khu phố và tiểu bang của bạn, nó luôn luôn là tốt hơn để mua sắm rộng rãi trên mạng để báo giá bảo hiểm giá rẻ trước khi giải quyết để mua bất kỳ chính sách bảo hiểm đặc biệt. Mua sắm trực tuyến có nghĩa là bạn truy cập một số trang web bảo hiểm và yêu cầu báo giá, hoặc tỷ lệ phí phải nộp có thể, để xác định đó là rẻ hơn và giá cả phải chăng hơn trong ánh sáng của bảo hiểm theo yêu cầu của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu đơn trực tuyến trên các trang web, và trong vòng vài phút đến vài giờ, bạn sẽ được liên lạc với báo cao cấp nhất có thể cho chính sách của bạn. Mua sắm rộng rãi từ các trang web bảo hiểm khác nhau dành cho bạn những lợi ích của việc mua bảo hiểm giá cả phải chăng nhất mà không ảnh hưởng chất lượng bảo vệ.

ii. Đi cho các giảm giá: Có rất nhiều cách để hội đủ điều kiện giảm giá phí bảo hiểm và bạn phải làm tốt nhất có thể của bạn đủ điều kiện cho chúng. Bạn có thể có được giảm giá bằng cách mua bảo hiểm tất cả các xe của bạn, gia đình, hoặc các tài sản khác với các công ty bảo hiểm cùng; bằng cách tăng các khoản khấu trừ của bạn; bằng cách cài đặt các tiện ích bảo mật thêm trong xe hơi và cư trú của bạn; bằng cách sống một lối sống tích cực; và bằng cách xem xét chính sách của bạn hàng năm.

iii. Không ký dòng rải rác trong một vội vàng: Bạn phải đặt câu hỏi có liên quan từ các đại lý bảo hiểm và đại diện trước khi mua bất kỳ chính sách. Bạn cũng phải đọc và hiểu đầy đủ các bản in mịn hoặc các Điều khoản và Điều kiện ở mặt sau của hình thức chính sách trước khi ký hợp đồng mua bán. Các bản in mịn chứa TOS và các thông tin khác từ chối trách nhiệm, và hiểu được những điều này và cũng đặt câu hỏi có liên quan sẽ giúp bạn lựa chọn đúng đắn. Bạn chỉ phải mua bảo hiểm sau khi bạn đồng ý và hài lòng rằng các quy định của chính sách amply cung cấp bảo hiểm cho nhu cầu bảo hiểm cơ bản của bạn.

iv. Sống một lối sống tích cực: Bạn có thể thưởng thức rẻ tiền và bảo hiểm chất lượng bìa khi bạn không tạo cho mình như là một nguy cơ uninsurable cho các công ty bảo hiểm. Bạn phải giảm thiểu hoặc loại bỏ hút thuốc, rượu, qua quá tốc độ, và xem sức khỏe của bạn nên các doanh nghiệp bảo hiểm không nhìn thấy bạn như ốm yếu và có khả năng chết vào ngày hôm sau. Sống như một cá nhân chịu trách nhiệm mà không có bất kỳ cọ của pháp luật trong số những thứ khác đủ điều kiện bạn cho mức phí bảo hiểm giá rẻ và chiết khấu.

v. Thường xuyên xem xét lại chính sách của bạn: Bạn phải liên tục xem xét chính sách bảo hiểm của bạn để xác định xem nó vẫn cung cấp bảo hiểm cơ bản bạn đang trả tiền phí bảo hiểm cho. Lý do cho điều này là bởi vì nhiều người vẫn đang trả tiền cho các chính sách bảo hiểm khi những tình huống mà thông báo chính sách bảo hiểm đã có sự thay đổi, ví dụ, bạn có một gia đình 6 bảo hiểm cho một chính sách y tế gia đình và trả, hãy cùng nói nào, $1,000 hàng năm như cao cấp. Bây giờ sau khi 3 năm vào chính sách, hai của con bạn hoặc thành viên gia đình có thể đã rời gia đình và chi trả bảo hiểm y tế ở các vị trí riêng của họ, trong khi bạn vẫn tiếp tục trả tiền cho họ ở đây. Do đó bạn phải xem xét lại chính sách của mình hàng năm để xem có phạm vi bảo hiểm bảo vệ vẫn còn cần thiết hoặc nếu bạn chỉ lãng phí tiền bạc mà không biết.


Hưởng lợi từ bài này? Vui lòng sử dụng các nút chia sẻ ở trên để chia sẻ bài đăng trên các mạng xã hội ưa thích của bạn. Để đảm bảo bạn luôn được cập nhật với các bài báo của chúng tôi, điền email của bạn để đăng ký.

Nhận miễn phí cập nhật
Nhập email của bạn để có được bài mới cảnh báo

Để lại một trả lời