Đề án bảo hiểm có lợi nhuận - Làm thế nào để Kiếm tiền Từ Đầu tư Bảo hiểm


Là nó có thể để kiếm tiền từ chính sách bảo hiểm? Đây là một câu hỏi mà nhiều người thấy mình hỏi không có câu trả lời cụ thể cung cấp cho họ. Nếu bạn cũng đã tự hỏi nếu có thể để kiếm tiền thông qua bảo hiểm, câu trả lời là có, bạn có thể kiếm tiền thông qua bảo hiểm trong những trường hợp nhất định, nếu bạn có một chuyên gia tài chính, bảo hiểm chuyên biệt để quản lý đầu tư của bạn. Đó là từ dành cho nó, bạn kiếm tiền thông qua bảo hiểm chỉ thông qua đầu tư dài hạn mà được lan truyền trên một vài năm trở lên.

Nhưng bạn không chỉ kiếm tiền từ bảo hiểm; bạn phải đầu tư trong kế hoạch bảo hiểm đặc biệt được thiết kế để đem lại kết quả cho nhà đầu tư. Và nó phải được nhấn mạnh một lần nữa, rằng việc kiếm tiền thông qua các chương trình bảo hiểm là một khoản đầu tư dài hạn và chỉ được quản lý cho bạn bởi các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp bảo hiểm. Với điều này trong tâm trí, bạn có thể kiếm tiền trong bảo hiểm thông qua các tùy chọn sau:

một. Y tế và Bảo hiểm nhân thọ: Với bảo hiểm nhân thọ, bạn được hưởng lợi đối với thu nhập hoãn lại khi bạn đăng ký một bảo hiểm hạn hoặc bảo hiểm trọn đời. Điều này có nghĩa là khi bạn đang lưu thông qua một bảo hiểm nhân thọ hạn, bạn bảo đảm cuộc sống của bạn để nói, 10 năm, và bắt đầu để được trả tiền bảo hiểm tiền tiết kiệm của bạn sau khi 10 năm thỏa thuận đã hết hạn. Bạn có thể được trả tiền một lần này một lần hoặc được trả góp trong nhiều năm tới. Bạn cũng có thể làm một bảo hiểm nhân thọ hạn cho giai đoạn khi trẻ em của bạn tất cả sẽ hoàn thành giáo dục đại học của họ vào thời điểm mà hợp đồng bảo hiểm hết hạn và bạn bắt đầu nhận được những lợi ích về tiết kiệm bảo hiểm của bạn. bảo hiểm nhân thọ toàn bộ mặt khác giúp khi bạn đảm bảo cuộc sống của bạn cho tới 30 năm hoặc nhiều hơn cho đến khi kết thúc cuộc đời của bạn, nhưng bạn có thể bỏ vốn đầu tư này sau khi nói, 25 năm và sau đó bắt đầu thu tiết kiệm của bạn trở lại trong thanh toán installmental hoặc như một lần.

b. 401(k) Kế hoạch và Chính quyền: Đây là một kế hoạch hưu trí giúp để phục vụ cho những năm sau này của bạn như là một người về hưu. Với kế hoạch này tại chỗ, bạn đặt tiết kiệm tiền trong khi làm việc thông qua bảo hiểm với mục tiêu mà công ty bảo hiểm sẽ chăm sóc nghỉ hưu và lương hưu của năm mà không làm ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn của cuộc sống bạn có thể sống. Tùy chọn này sẽ giúp bạn xây dựng sự giàu có trong một thời gian lâu dài, đặc biệt khi bạn vẫn còn hoạt động phục vụ sự nghiệp, và sau đó rơi trở lại vào xây dựng lên sự giàu có này nghỉ hưu khi bạn đang già yếu. Với kế hoạch đầu tư này tại chỗ, bạn vẫn có được thu nhập trong suốt thời gian của những năm còn lại của bạn, và vẫn nhận được bảo hiểm cho trường hợp khẩn cấp y tế và y tế. Với kế hoạch này tại chỗ, bạn được hưởng lợi từ một trong hai kế hoạch niên kim ngay lập tức hoặc kế hoạch annuity chậm, nơi giải quyết của bạn là hoặc chi trả cùng một lúc để bạn hoặc trả góp qua đời còn lại của bạn hoặc trong một khoảng thời gian.

Những người khác cách đầu tư vào bảo hiểm:

c. Các quỹ tương hỗ
d. Cổ phiếu và trái phiếu
e. niên kim cố định và biến
f. bảo hiểm chăm sóc dài hạn


Hưởng lợi từ bài này? Vui lòng sử dụng các nút chia sẻ ở trên để chia sẻ bài đăng trên các mạng xã hội ưa thích của bạn. Để đảm bảo bạn luôn được cập nhật với các bài báo của chúng tôi, điền email của bạn để đăng ký.

Nhận miễn phí cập nhật
Nhập email của bạn để có được bài mới cảnh báo

Để lại một trả lời